הנבל במרכז העונה החמישית - תש"פ 2020

סיפור אדום סיפור שחור

לעמוד הקונצרט – בקרוב

לרכישת כרטיסים

יואל פון לרבר בהופעה

לעמוד הקונצרט – בקרוב

לרכישת כרטיסים

נבל וחליל שילוב מנצח

לעמוד הקונצרט – בקרוב

לרכישת כרטיסים

נבל וחליל שילוב מנצח

לעמוד הקונצרט – בקרוב

לרכישת כרטיסים

פסיפס

לעמוד הקונצרט – בקרוב

לרכישת כרטיסים