הנבל במרכז העונה החמישית - תש"פ 2020

סיפור אדום סיפור שחור

לעמוד הקונצרט – בקרוב

יואל פון לרבר בהופעה

לעמוד הקונצרט – בקרוב

נבל וחליל שילוב מנצח

בוטל בעקבות הקורונה.

נבל וחליל שילוב מנצח

בוטל בעקבות הקורונה.

פסיפס

בוטל בעקבות הקורונה.