Premiere

איך התחלת לנגן בנבל:

זאת שאלה שאני מקבלת כמעט אחרי כל קונצרט, ואין לי סיפור מאוד מיוחד לספר. אני זוכרת שתמיד רציתי לנגן נבל. התחלתי ללמוד פסנתר בגיל שש…

טיזרים לקראת הקונצרט: